Ons strategische beleidsplan 2021-2025 beschrijft onze ambities voor deze periode. In het strategisch beleidsplan zijn de kernbegrippen van onze missie en visie van betekenis voorzien en zijn strategische doelen geformuleerd. Daar gaan we de komende tijd mee aan het werk.

Onze missie

Onze missie is helder. Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt. Het zal een toekomst zijn waarin technologische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en de manieren van samenwerken en samenleven in een hoog tempo veranderen.

thumb_up
Passie als brandstof voor talenten

Wij zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van jouw talenten de enige manier is om je goed voor te bereiden op de toekomst. We zetten dan ook vol overtuiging in op die talentontwikkeling. Dat doen wij bij jou, maar ook bij onze medewerkers. Want waar passie en talent samenkomen, zijn mensen in hun element.

vpn_key
Creativiteit als sleutel tot succes

In een maatschappij die snel verandert, moet je kansen wel kunnen zien. Wij willen jou bewust naar die kansen laten zoeken. Denken in kansen schept ruimte voor nieuwe, creatieve oplossingen en toepassingen. Dit probleemoplossend denken wordt gestimuleerd door de traditionele creatieve vakken op scholen. Maar het gaat om méér. Ook de cultuur van onze school is gericht op kansdenken en creativiteit.

school
Persoonlijk maken als standaard

Leren is een persoonlijk proces en daarin houden we rekening met jouw individuele leerstijl, behoeften en talenten. Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijke aandacht in ons onderwijs een heel belangrijke voorwaarde is om recht te doen aan de grote individuele verschillen tussen onze leerlingen. Deze overtuiging geldt overigens niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers.

trending_up
Ruimte voor lef

Initiatieven nemen als kansen zich voordoen. Ruimte voor lef. Je verantwoordelijk weten. Ondernemerschap is een goede manier om talenten te benutten, het stimuleert en heeft positieve effecten: je voelt je gekend en erkend in je kwaliteiten. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor medewerkers.

Onze missie is helder: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt.

Identiteit

Waarin zijn wij nu anders dan andere scholen, wat onderscheidt ons, wat is onze diepste kern. Daarover hebben wij veel met elkaar gepraat én met ouders, leerlingen, basisscholen en andere belanghebbenden. De uitkomsten ervan zijn verwoord in ons identiteitsbewijs.

Onze identiteit: spreek ons er op aan!

Een identiteit hébben is één, maar een identiteit zíjn is een tweede. Daar werken we iedere dag hard aan.

format_quote

Het is mijn school. Ik heb er een fijne tijd en daarom kom ik er graag. Ik kan er beleven; soms alleen, en soms met anderen. Hier leg ik mijn basis. Ik voel me er thuis.

Communicatie

Communicatie die bouwt en verbindt: daar staan wij voor, dat willen we uitdragen en daar mogen we op aangesproken worden. Over communicatie & cultuur hebben we in het kader van ons identiteitstraject veel nagedacht. De opbrengsten hebben we verwoord in ons communicatie- en cultuurboekje.

Menu