Visie

Passie als brandstof voor talenten.

Bestuur en intern toezicht

Binnen Stad & Esch is een institutionele scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie. De bestuurlijke functie is belegd bij de directeur-bestuurder, die als bevoegd gezag fungeert. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

de heer P.A. de Visser

Directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

de heer J.W. Kromdijk

voorzitter en lid Remuneratiecommissie

mevrouw J.W. Gerritsen

lid commissie Onderwijskwaliteit

mevrouw M.S. Grotens-Pleyte

lid commissie Onderwijskwaliteit

de heer W. Toering

lid Auditcommissie en Remuneratiecommissie

de heer J. Wolters

lid Auditcommissie

Op onze website vindt u informatie over de organisatie van Stad & Esch en welke medewerkers daarbij betrokken zijn.

book

Handboek Governance

Ons Handboek Governance beschrijft hoe processen binnen onze school verlopen, wat de rol van de Raad van Toezicht is en van de directeur-bestuurder, kortom: hoe onze school georganiseerd is.

Vertrouwenspersoon integriteit

Bij de vertrouwenspersoon integriteit kun je terecht als je vermoedt dat er sprake van een misstand is die je niet intern aan de orde weet te stellen. Het melden van een misstand wordt gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en zal serieus worden onderzocht. De functie van vertrouwenspersoon integriteit maakt onderdeel uit van de klokkenluidersregeling.

Onze vertrouwenspersoon integriteit is de heer Jaap Bosma. Zijn contactgegevens:
m 06 23 02 95 74
j.bosma_@hetnet.nl

Heb je een klacht, dan heeft Stad & Esch een uitgebreide klachtenprocedure.

Keihard jammen in een geluiddichte studioNiemand die je kan horen.’

Menu