Visie

Passie als brandstof voor talenten.

Bestuur en intern toezicht

Binnen de stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o. (VOMEO) is een institutionele scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie. De bestuurlijke functie is belegd bij bestuurder de heer P.A. de Visser, die als bevoegd gezag fungeert. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthouder op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

de heer P.A. de Visser

Bestuurder stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

de heer J.W. Kromdijk

vice-voorzitter en lid Remuneratiecommissie

mevrouw J.W. Gerritsen

lid commissie Onderwijskwaliteit & Identiteit

mevrouw M.S. Grotens-Pleyte

lid commissie Onderwijskwaliteit & Identiteit

de heer W. Toering

lid Auditcommissie

de heer J. Wolters

lid Auditcommissie

mevrouw W.M.J.M. Bloemen-Bekx

lid Onderwijskwaliteit & Identiteit

de heer B.G.A. Smelt

lid Auditcommissie

de heer H.W. van Veldhuizen

lid Onderwijs & Identiteit

de heer H.J.G. de Wit

voorzitter en Remuneratiecommissie

Op onze website vindt u informatie over de organisatie van Stad & Esch en welke medewerkers daarbij betrokken zijn.

book

Handboek Governance

Ons Handboek Governance beschrijft hoe processen binnen onze school verlopen, wat de rol van de Raad van Toezicht is en van de directeur-bestuurder, kortom: hoe onze school georganiseerd is.

Vertrouwenspersoon integriteit

Bij de vertrouwenspersoon integriteit kun je terecht als je vermoedt dat er sprake van een misstand is die je niet intern aan de orde weet te stellen. Het melden van een misstand wordt gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en zal serieus worden onderzocht. De functie van vertrouwenspersoon integriteit maakt onderdeel uit van de klokkenluidersregeling.

Onze vertrouwenspersoon integriteit is de heer Wim Zwaan. Zijn contactgegevens:
m 0653 15 42 05
wim.zwaan.50@gmail.com

Heb je een klacht, dan heeft Stad & Esch een uitgebreide klachtenprocedure.

Keihard jammen in een geluiddichte studioNiemand die je kan horen.’

Menu