Bij ons doen leerlingen mee!

Leerlingbetrokkenheid

Door leerlingen mee te laten praten en denken over ons onderwijs wordt de betrokkenheid bij Stad & Esch vergroot. Leerlingparticipatie stelt de leerling centraal en versterkt de relaties tussen leerlingen en medewerkers. We zijn in gesprek met elkaar, discussiëren, stemmen af, tonen persoonlijk leiderschap, nemen en krijgen verantwoordelijkheid en zijn ‘ambassadeurs’ van Stad & Esch).

Leerlingenvereniging Vester

De leerlingenvereniging Vester (van een stamelaar tot een redenaar) organiseert sinds 1915 regelmatig feestavonden en, niet te vergeten, de Groot Vester toneel- en gala-avond in december.

De Stad & Esch Projectencarroussel

Elk schooljaar pakken we een aantal projecten en experimenten op waar we dat jaar mee aan de slag gaan. Dit wordt aangestuurd door een klein groepje die de juiste leerlingen en docenten benaderen om mee te werken aan het project of experiment. Dus per project een verschillende samenstelling.

Klassenvertegenwoordigers

Eén persoon per klas als aanspreekpunt.

Stad & Esch Café

We zoeken naar een aparte plek waar leerlingen en docenten kunnen komen om even iets te drinken, gezellig met elkaar te praten of om te komen voor hulp bij problemen. Dit café is voor de hele school.

Events voor alle leerlingen

Een paar keer per jaar organiseren we een gezamenlijk evenement voor alle deelscholen.

Je kunt ons volgen op instagram, klik hier!

Stad & Esch Laat je horen is een Instagram-account voor onze leerlingen

“We organiseren voor de brugklassers leuke activiteiten om de nieuwe klasgenoten en leraren snel te leren kennen.”

Bij ons draait het om jou!

Wij vinden het belangrijk dat je je goed en veilig voelt op school. Dan gaat ook het leren een stuk aangenamer en beter. Daarom organiseren we  voor de brugklassers leuke activiteiten om de nieuwe klasgenoten en leraren snel te leren kennen. En natuurlijk proberen we als je bij ons in de brugklas komt, in een klas te plaatsen waarin ook andere leerlingen van jouw basisschool zitten. Verder krijgt elke leerling een mentor: iemand bij wie je altijd met vragen of problemen terecht kunt.

Open dagen 2020

Stad & Esch & je plek vinden

Je gaat straks kiezen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Wij hebben een mooie brochure gemaakt, en we hebben over verschillende onderwerpen nog aparte ‘bijsluiters’ gemaakt. En natuurlijk organiseren we eens per jaar onze open dagen, waarop je bij ons op school kunt komen kijken.

Open dagen 2020

De open dagen van 2020 waren op:

  • vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari – Stad & Esch Meppel
  • vrijdag 7 februari – Stad & Esch Diever

Wanneer de data van de open dagen 2021 bekend zijn, worden die hier gepubliceerd.

Film

Dit is een filmpje dat onze docent Joris van Ballegoijen samen met een aantal leerlingen in Meppel gemaakt heeft.

Een soortgelijk filmpje is er ook van Diever.

Dit is een filmpje over gepersonaliseerd leren in Diever.

Meer weten?

Stad & Esch & Hoe je bij ons komt?

Telefonisch
Beroepencollege: 0522 . 26 32 77
Lyceum: 0522 . 23 66 88
Praktijkschool: 0522 . 25 31 88
VSO Meppel:  0522 . 24 24 30
Diever: 0521 . 59 22 66

Met de auto
Beroepencollege: Ezingerweg 51 – Meppel
Lyceum: Ezingerweg 52 -Meppel
Praktijkschool: Ezingerweg 54 – Meppel
VSO Meppel: Ezingerweg 55 – Meppel
Diever: Westeres 7 – Diever

Plan hier je reis

Met de bus
Stad & Esch is uitstekend met de bus te bereiken.

Met de trein
Meppel is uitstekend bereikbaar met de trein. De school ligt aan het station.

Plan hier je reis

Postadres
Postbus 178 • 7940 AD Meppel

Stad & Esch & Jij & Filmpjes

Leerlingen van Stad & Esch willen je graag meer vertellen over hun school en activiteiten die we ondernemen.

Alle kinderen mogen meedoen

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Financiële redenen mogen nooit een belemmering vormen om mee te doen aan het onderwijs van Stad & Esch. Stad & Esch wordt daarbij ondersteund door diverse instellingen en bedrijven.

Gemeenten
Wanneer ouders voldoen aan de gemeentelijke criteria nemen gemeenten bepaalde kosten voor haar rekening.

Stichting Leergeld Meppel
Nu meedoen is straks meetellen. Stichting Leergeld Meppel richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot de postcodegebieden 7940, 7941, 7942, 7943 en 7944, behorende bij de Gemeente Meppel.

Meer informatie over de Stichting Leergeld Meppel:

Ouders kunnen zelf initiatief nemen richting gemeente en Stichting Leergeld, maar ook Stad & Esch kan hierin op verzoek van ouders het initiatief nemen.

Stad & Esch & voor elkaar fonds
Voor ouders die bij gemeente of Stichting Leergeld net buiten de criteria vallen maar toch aantoonbaar ondersteuning nodig hebben t.b.v. de verplichte en vrijwillige schoolkosten, heeft Stad & Esch het voor elkaar fonds opgericht.

Neem voor vragen of verzoeken contact op met de heer Jan van der Plank.

de heer J. van der Plank

Interne controller/Hoofd Financiën & ICT
Menu