Bij ons draait het om jou!

Wij vinden het belangrijk dat je je goed en veilig voelt op school. Dan gaat ook het leren een stuk aangenamer en beter. Daarom organiseren we voor de brugklassers leuke activiteiten om de nieuwe klasgenoten en leraren snel te leren kennen. En natuurlijk proberen we als je bij ons in de brugklas komt, in een klas te plaatsen waarin ook andere leerlingen van jouw basisschool zitten. Verder krijgt elke leerling een mentor of coach: iemand bij wie je altijd met vragen of problemen terecht kunt.

Bij ons doen leerlingen mee!

Leerlingbetrokkenheid

Het draait bij Stad & Esch om jou, om de leerling! Bij ons mag je meepraten en denken over ons onderwijs. We gaan met elkaar in gesprek, discussiëren, stemmen af, tonen persoonlijk leiderschap, nemen en krijgen verantwoordelijkheid en zijn samen ‘ambassadeurs’ van Stad & Esch.

Leerlingenvereniging Vester

De leerlingenvereniging Vester (van een stamelaar tot een redenaar) organiseert sinds 1915 regelmatig feestavonden en, niet te vergeten, de Groot Vester toneel- en gala-avond in december. Vester hoort bij ons en we zijn dan ook heel trots op deze leerlingenvereniging!

‘We organiseren voor de brugklassers leuke activiteiten om de nieuwe klasgenoten en leraren snel te leren kennen.’

Ontdek of Stad & Esch de plek is voor jou!

Voor leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, hebben wij verschillende activiteiten op de agenda staan!

Open dagen

Onze open dagen waren ook dit schooljaar weer een succes. We hopen dat je met veel plezier een kijkje hebt genomen op onze school en de Stad & Esch sfeer hebt kunnen proeven. Hopelijk tot volgend schooljaar!

Open dag 2023

Junior college

Tijdens ons junior college hebben groep 8-leerlingen ervaren hoe het is op Stad & Esch. Ze konden de sfeer proeven en verschillende interessante en leuke proeflesjes volgen van echte vo-docenten.

Speciaal voor ouders/verzorgers

Ook voor u als ouder/verzorger is het een spannend moment. Uw zoon/dochter gaat naar het voortgezet onderwijs. Hierdoor komt er allerlei informatie op u af. Wij doen ons best om alles zo helder mogelijk voor u op een rij te zetten!

Informatieavonden

Onze (online) informatieavonden hebben inmiddels plaatsgevonden.

Agenda
  • 12 juli: kennismakingsdag nieuwe brugklasleerlingen
  • week 36: start schooljaar 2023-2024
Leerroutes per deelschool

Onderbouw Diever: lwoo, vmbo basis, vmbo kader, theoretische leerweg (tl), havo & atheneum
Beroepencollege: lwoo, vmbo basis, vmbo kader & theoretische leerweg (tl/mbo)
Lyceum: theoretische leerweg (tl/havo), havo, atheneum, vwo+ & gymnasium
Eigen weg (tlv): vmbo basis, vmbo kader, theoretische leerweg & havo (tot jaar 3)
Praktijkschool: praktijkonderwijs

Stad & Esch & filmpjes

Bekijk onze brochure & bijsluiters!

Bijsluiter BYOD
Bijsluiter ontdek & verdiep met ons Talentprogramma
Bijsluiter Hart van Ezinge & Hart van Diever
Bijsluiter leren in de praktijk
Bijsluiter tl
Bijsluiter vwo+
Bijsluiter gymnasium
Bijsluiter vwo+gymnasium
Bijsluiter dyslexie
Bijsluiter lwoo
Bijsluiter Diever kiest voor eigen wijs leren
Slim stappen zetten naar persoonlijk leiderschap

Alle kinderen mogen meedoen

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Financiële redenen mogen nooit een belemmering vormen om mee te doen aan het onderwijs van Stad & Esch. Stad & Esch wordt daarbij ondersteund door diverse instellingen en bedrijven.

Gemeenten
Wanneer ouders voldoen aan de gemeentelijke criteria nemen gemeenten bepaalde kosten voor haar rekening.

Stichting Leergeld Meppel
Nu meedoen is straks meetellen. Stichting Leergeld Meppel richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot de postcodegebieden 7940, 7941, 7942, 7943 en 7944, behorende bij de Gemeente Meppel.

Meer informatie over de Stichting Leergeld Meppel:

Ouders kunnen zelf initiatief nemen richting gemeente en Stichting Leergeld, maar ook Stad & Esch kan hierin op verzoek van ouders het initiatief nemen.

Stad & Esch & voor elkaar fonds
Voor ouders die bij gemeente of Stichting Leergeld net buiten de criteria vallen maar toch aantoonbaar ondersteuning nodig hebben t.b.v. de verplichte en vrijwillige schoolkosten, heeft Stad & Esch het voor elkaar fonds opgericht.

Neem voor vragen of verzoeken contact op met de heer Jan van der Plank.

de heer J. van der Plank

Interne controller/Hoofd Financiën & ICT
Menu