Passend onderwijs

Volgens de wet op het Passend Onderwijs heeft elk kind recht op het onderwijs dat hij of zij nodig heeft én hebben alle scholen een zorgplicht voor elke leerling die bij hen is aangemeld. Daarom werken de schoolbesturen in de regio Meppel, Steenwijk en Hoogeveen nauw samen. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen wat Stad & Esch aan ondersteuning kan bieden.

Wat kan Stad & Esch bieden?
Voor de ondersteuning van uw kind hebben wij allerlei mogelijkheden. Zo kunnen wij verreweg de meeste leerlingen die bij ons aangemeld worden, passend onderwijs bieden. Soms geven ouders aan dat hun zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft; soms geven ook de basisscholen dit aan. Wij stellen dan een zogenaamd “ontwikkelingsperspectief” op, waarin staat op welk niveau de leerling naar verwachting het onderwijs met succes kan volgen. En op basis daarvan wordt er een “arrangement” opgesteld, dat aangeeft hoe Stad & Esch de gewenste ondersteuning zal verzorgen. Over zowel het ontwikkelingsperspectief als het arrangement voeren we overleg met de ouders en de leerling.

Leerlingen met een lichamelijke beperking bieden wij waar mogelijk passend onderwijs door aanpassingen binnen de school te doen.

Stad & Esch Eigen weg
Het kan zijn dat een leerling een problematiek heeft, zoals ADHD, Autisme, PDD-NOS, MCDD, angststoornissen, of een hechtingsstoornis, waardoor hij grote problemen heeft bij het leren of extreem gedrag vertoont, met gevaar voor andere leerlingen en dat we met elkaar tot de conclusie komen dat een leerling beter thuis is op onze deelschool Eigen weg. In dat geval vraagt Stad & Esch bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het SWV beslist uiteindelijk over de toelating.

Meer informatie
Voor meer informatie over passend onderwijs op onze school kunt u contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator, mw. Wijnie Lalkens.

Interne Rebound

Stad & Esch beschikt over een eigen voorziening voor leerlingen die tijdelijk niet goed in de eigen klas of les(sen) kunnen functioneren. We noemen dit onze interne Rebound. Via het ondersteuningsadviesteam (OAT) kan een leerling van wie het gedrag als problematisch ervaren wordt, bij onze Rebound worden aangemeld. De leerling verblijft er een aantal weken (maximaal 10-12 weken), waar hij de kans krijgt om te werken aan zijn gedrag. Het doel van het verblijf in de Rebound is dat de leerling binnen een bepaalde termijn zijn schoolloopbaan weer in zijn eigen klas kan voortzetten.

Keihard jammen in een geluiddichte studioNiemand die je kan horen.’

Dyslectisch? We kijken samen wat we kunnen doen

Dyslexie kan lastig zijn op school. Maar met goede hulp kun je ook met dyslexie je doelen bereiken en je dromen volgen. Sommige leerlingen worden al op de basisschool op dyslexie getest. Direct na de aanmelding wordt op basis van de aanmeldingsgegevens of aanvullend onderzoek bepaald of je dyslectisch bent en krijg je extra hulp van ons. De problemen waar je met dyslexie tegenaan loopt, verschillen per leerling. Onze aanpak is dan ook persoonlijk, op maat.

Op Stad & Esch nemen de leerlingen hun eigen laptop of tablet mee naar school. Voor leerlingen met dyslexie is de laptop of tablet een belangrijk hulpmiddel. Als je dyslectisch bent, kan je met het programma Kurzweil werken. Met dit programma kun je boeken beluisteren in plaats van ze te lezen. Veel leerboeken zijn digitaal beschikbaar. Binnen diverse digitale methodes is een tegenwoordig zelfs een spraakmodule aanwezig. 

Met vragen over dyslexie kun je terecht bij: Geke van Tarrij, 0522 – 26 32 75

Op het Onderwijspark is het dyslexieloket 2 uur in de week geopend. Het dyslexieloket is bestemd voor alle leerlingen met dyslexie die niet individueel begeleid worden.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker kan jou en/of jouw ouders professionele hulp bieden bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen zoals pesten en gepest worden (ook via internet), verslaving, sociale vaardigheden, depressieve gevoelens, problemen in je thuissituatie, (rouw)verwerking, discriminatie.

Menu