Passend onderwijs

Volgens de wet op het Passend Onderwijs heeft elk kind recht op het onderwijs dat hij of zij nodig heeft én hebben alle scholen een zorgplicht voor elke leerling die bij hen is aangemeld. Daarom werken de schoolbesturen in de regio Meppel, Steenwijk en Hoogeveen nauw samen. In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen wat Stad & Esch aan ondersteuning kan bieden.

Wat kan Stad & Esch bieden?
Voor de ondersteuning van uw kind hebben wij allerlei mogelijkheden. Zo kunnen wij verreweg de meeste leerlingen die bij ons aangemeld worden, passend onderwijs bieden. Soms geven ouders aan dat hun zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft; soms geven ook de basisscholen dit aan. Wij stellen dan een zogenaamd “ontwikkelingsperspectief” op, waarin staat op welk niveau de leerling naar verwachting het onderwijs met succes kan volgen. En op basis daarvan wordt er een “arrangement” opgesteld, dat aangeeft hoe Stad & Esch de gewenste ondersteuning zal verzorgen. Over zowel het ontwikkelingsperspectief als het arrangement voeren we overleg met de ouders en de leerling.

Leerlingen met een lichamelijke beperking bieden wij waar mogelijk passend onderwijs door aanpassingen binnen de school te doen.

Meer informatie
Voor meer informatie over passend onderwijs op onze school kunt u contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator, mevrouw Wijnie Lalkens.

Ouder- en jeugdsteunpunt geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u, naast Stad & Esch, ook terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Het ouder- en jeugdsteunpunt is gericht op de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland.

Op de website www.ouder-jeugdsteunpunt.nl vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. Bijvoorbeeld veelgestelde vragen en antwoorden en een video. Komt u er niet uit of wilt u een vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt.

Stad & Esch Eigen Weg

Eigen Weg verzorgt onderwijs met extra ondersteuning op maat! Dit is bij Stad & Esch regulier onderwijs waarbij de leerling een vmbo, havo of vwo diploma behaalt met veel extra ondersteuning, zoals dit ook in het speciaal voortgezet onderwijs (vso) geboden wordt. Bij Stad & Esch is dit speciale aanbod regulier geworden. Het kan zijn dat een leerling gedragsproblematiek heeft, zoals ADHD, Autisme, PDD-NOS, MCDD, angststoornissen, of een hechtingsstoornis. In dat geval vraagt Stad & Esch bij het Samenwerkingsverband (SWV) een verklaring Extra Ondersteuning (een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)) aan. Het SWV beslist uiteindelijk over de toelating tot Eigen Weg.

Keihard jammen in een geluiddichte studioNiemand die je kan horen.’

Dyslectisch? We kijken samen wat we kunnen doen

Dyslexie kan lastig zijn op school, maar met goede hulp kun je ook met dyslexie je doelen bereiken en je dromen volgen. Sommige leerlingen worden al op de basisschool op dyslexie getest. Direct na de aanmelding wordt op basis van de aanmeldingsgegevens of aanvullend onderzoek bepaald of je dyslectisch bent en krijg je extra hulp van ons. De problemen waar je met dyslexie tegenaan loopt, verschillen per leerling. Onze aanpak is dan ook persoonlijk en op maat.

Op Stad & Esch nemen de leerlingen hun eigen laptop of tablet mee naar school. Voor leerlingen met dyslexie is de laptop of tablet een belangrijk hulpmiddel. Als je dyslectisch bent, kan je met het programma Kurzweil werken. Met dit programma kun je boeken beluisteren in plaats van ze te lezen. Veel leerboeken zijn digitaal beschikbaar. Binnen diverse digitale methodes is een tegenwoordig zelfs een spraakmodule aanwezig. 

Dyslexieloket

Op het Onderwijspark Ezinge in Meppel is het dyslexieloket 2 uur in de week geopend. Het dyslexieloket is bestemd voor alle leerlingen met dyslexie die niet individueel begeleid worden.

Met vragen over dyslexie kun je terecht bij Geke van Tarrij via onderstaande gegevens.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker kan jou en/of jouw ouders professionele hulp bieden bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen zoals pesten en gepest worden (ook via internet), verslaving, sociale vaardigheden, depressieve gevoelens, problemen in je thuissituatie, (rouw)verwerking, discriminatie.

Menu