Persoonlijk leiderschap

Alles wat we doen binnen Stad & Esch is gericht op leren en groeien. Het gaat daarbij om kennis, vaardigheden, persoonlijke groei en ontwikkeling. Mogen en kunnen zijn wie je bent, werken aan de beste versie van jezelf vanuit persoonlijk leiderschap. Daar helpen we leerlingen bij. Stad & Esch beschikt over medewerkers die gecertificeerd zijn als trainers Covey en DISC.

Het Hart van Ezinge

Creativiteit voor al onze leerlingen

Dat Stad & Esch geen cultklassen, creativiteitsklassen of cultuurklassen heeft ligt besloten in het feit dat de ontwikkeling van creativiteit en creatieve vaardigheden binnen Stad & Esch zó belangrijk wordt gevonden dat alle leerlingen, binnen alle opleidingen kunstvakken volgen.

Het Hart van Ezinge bruist en straalt! Het is het podium geworden waar  de creatieve talenten van onze leerlingen zichtbaar worden en waar zij in de schijnwerpers staan, een kloppend hart vol kunst. Met het onderwijs op Stad & Esch willen we leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw.

In de eerste twee leerjaren krijgen alle leerlingen van Stad & Esch alle vier de kunstvakken: beeldende kunst en vormgeving (tekenen en handvaardigheid), muziek, theater (drama) en dans. In de het derde leerjaar (vmbo-tl, havo, vwo en gymnasium) kiezen leerlingen 2 van de 4 kunstvakken en na het derde leerjaar kunnen leerlingen 1 kunstvak kiezen als examenvak. In de beroepsgerichte bovenbouw vmbo (basis en kader) kunnen leerlingen creatieve keuzedelen kiezen.

We zijn er trots op dat meer dan 100 leerlingen in onze tl, havo en vwo examen doen in een kunstvak: beeldende kunst en vormgeving, drama, dans en muziek.

In dit mooie filmpje delen onze kunstdocenten en onze leerlingen hun ervaringen.

Onderwijs & jouw eigen device

Bring Your Own Device – BYOD

Wij hebben belangrijke stappen gezet in de richting van de digitalisering van ons onderwijs. De laptop of tablet vervangt de werkboeken. Naast sommige leerboeken hebben de leerlingen via hun device steeds meer toegang tot digitale methoden en content. Deze content wordt via onze elektronische leeromgeving binnen Magister beschikbaar gesteld. 

Op Stad & Esch werken we volgens het principe van Bring Your Own Device (BYOD). Dat wil zeggen dat eerstejaarsleerlingen en leerlingen die tussentijds instromen hun eigen laptop of tablet mee naar school nemen. De ouders/leerlingen zijn de eigenaar van het apparaat en zijn verantwoordelijk voor de aanschaf, werking, vervanging, verzekering, etc.

BYOD is in de deelschool Eigen weg alleen van toepassing in de bovenbouw van het vmbo basis en kader.

Webshops

Voor een aantal leerlingen zal gelden dat zij de laptop of tablet die thuis al aanwezig is mee naar school nemen. Voor andere leerlingen zal gelden dat hun ouder(s)/verzorgers(s) besluiten een eigen device voor hun kind aan te schaffen. Er zijn allerlei webshops waarop u in dat geval goed terecht kunt. Twee voorbeelden: campusshop.nl of rentcompany.nl. In sommige gevallen vraagt de campusshop om een bewijs van inschrijving op Stad & Esch. In dat geval kunt u de bevestiging van de aanmelding van uw kind bij Stad & Esch meesturen.

Ons bijzondere Talentprogramma

In de onderbouw van het vmbo kun je kiezen voor een talentprogramma. Vier uur per week ben je bezig hier meer van te ontdekken en over te leren. Aan het eind van klas 1 kun je van programma wisselen als je dat wilt.

Sport & Gezondheid

Ben je goed in sport en wil je er nog beter in worden? Dan is dit echt iets voor jou! Je gaat vier uur per week tijd besteden aan het thema Sport & Gezondheid. Sport kun je ook als examenvak kiezen. En dit vak doe je dan ook nog eens in onze topsporthal op Ezinge met o.a. een eigen klimwand!

Techniek & Innovatie

Heb je passie voor alles wat met techniek te maken heeft? Wil je leren programmeren en robots en drones aan het werk zetten? Wil je dingen ontwerpen en maken met 3D-printers? Dan is Techniek & Innovatie echt iets voor jou! We pakken het op een praktische en moderne manier aan met veel hightech. Veel van de tijd ben je aan het werk in onze belevingsateliers.

Sportklassen Diever & havo-vwo Lyceum

Ben je goed in sport en wil je er nog beter in worden en er misschien wel je werk van maken? Dan kun je daar extra les in krijgen in onze sportklas in Diever en onze sportklas havo-vwo op het Lyceum. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar sport hebben we naast de talentprogramma’s in ons vmbo sportklassen in Diever en op het Lyceum.

In de sportklas oriënteer je je op veel aspecten van onze bewegingscultuur. Dit betekent dat we ook andere sporten aanbieden die in het reguliere programma niet aan de orde komen. Denk aan een klimmen, zwemmen, mountainbiken ed.

Media & ICT

Vind je het leuk om dingen te bedenken en te ontwerpen en heb je iets met media en ict, dan wil je vast en zeker meer weten van dit programma. Hier staan vormgeven, kunst, (tekst)opmaak, film, animatie en bijvoorbeeld bouwen van websites, games en Apps centraal. Je leert ook werken met programma’s als bijvoorbeeld Photoshop en Adobe Premiere. Veel van de tijd ben je aan het werk in ons Media & Designlab.

Mode & Design

Heb je creatief talent, ben je geïnteresseerd in trends en vind je het leuk om dingen te ontwerpen en ook te maken, dan past het programma van Mode & Design jou als een jas. Hier staan gevoel voor kleuren en materialen, styling, mode, ontwerpen, interieurs en design centraal. Naast veel leren over Mode & Design leer je ook presenteren en experimenteren met materialen en technieken.

Talentenbeleid

Stad & Esch wil als school talentvolle leerlingen de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen. Passie als brandstof voor talent. Wij willen hierbij recht doen aan alle talenten, niet alleen op het gebied van schoolprestaties, maar ook talenten in de sport of op het gebied van kunst en cultuur. Er is een protocol opgesteld om die sport- en cultuurtalenten waar mogelijk te ondersteunen.

Onze labs

Stad & Esch beschikt over hypermoderne labs, een unieke, praktische leeromgeving t.b.v. de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde voor al onze leerlingen.

Menu