Onze vrijeschoolleerroute…

geeft je de kans om je breed en kunstzinnig te ontwikkelen zodat je kunt worden wie je wilt zijn.

De vrijeschoolleerroute op Stad & Esch wil jou de ruimte bieden om je zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dat doen we door ons onderwijs kunstzinnig in te richten. Wij nodigen je uit om je intelligentie te ontwikkelen in je denken, je voelen en handelen. Zo kun jij je als mens volledig verbinden met de wereld en wie je daarin wilt zijn.

Kunstzinnig onderwijs in de praktijk

We vragen in alle lessen, zowel theoretische-, praktische- als kunstvakken, om je vanuit je eigen creativiteit met het vak te verbinden. Dat betekent dat je tijdens de les kunstzinnig aan het werk gaat, door je eigen werk vorm te geven. We willen je eigen intelligentie op alle vlakken verbinden met de realiteit, waardoor wij ons samen over de wereld kunnen verwonderen.

Een voorbeeld van kunstzinnig onderwijs zijn onze periodelessen. Iedere ochtend start je de dag met twee uur periodeonderwijs, waarbij iedere drie weken een ander vak wordt aangeboden. Zo heb je periode Voedingsleer, Sterrenkunde, Ontdekkingsreizigers en nog veel meer. De inhoud van de lessen verwerk je in je periodeschrift. Het periodeschrift is een creatief werkstuk waarin je de lesstof schrijvend uitwerkt, aangevuld met tekeningen of schilderingen.

Hoe is de vrijeschoolleerroute ingericht?

Op de vrijeschoolleerroute leer en werk je de eerste twee leerjaren in gecombineerde klassen met vmbo-t-, havo- en vwo-leerlingen. Wij gaan ervan uit dat we elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren. Zo vormen we een afspiegeling van de wereld. Daarom zit je bij elkaar in de klas. Ook krijg je hierdoor langer de tijd om te ervaren welk examenniveau het beste bij je past.

Kunst- en bewegingsvakken

Op de vrijeschoolleeroute volg je alle examenvakken en nog veel meer. Dit meer bestaat vooral uit kunstonderwijs. Dan moet je denken aan dans, toneel, muziek, koor, tekenen en sport. Ook leer je ambachtelijk werken zoals vilten, houtbewerking, pottenbakken, koken, tuinbouw en smeden. Bovendien komen filosofie, elektronica en techniek aan de orde.

Kosmopolitisch en jaarfeesten

De vrijeschool is wereldwijd toegankelijk voor alle mensen. Vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder mens en alle wezens op aarde staan centraal. Daarom besteden we veel aandacht aan de aarde en hoe we daar nu en in de toekomst mee om kunnen gaan. Ook geef je samen met je klasgenoten feesten en tradities uit verschillende wereldculturen gedurende het jaar vorm.

Wij vinden het belangrijk ruimte te maken voor gezamenlijke activiteiten. Wij geloven dat de school de plaats is waar je leert samen te leven en elkaar te ontmoeten. Dit doen we door het beleven van het jaar aan de hand van de natuur, door hier met elkaar inhoud aan te geven.

‘Vrije’ school?

De naam vrijeschool betekent dat de school oorspronkelijk vrij was van overheidsbemoeienis. Wij willen die naam nu interpreteren als de ‘vrije ruimte’ die de schooltijd jou kan bieden om te groeien tot een vrij en uniek mens, in denken, voelen en handelen.

We werken net als de andere klassen op Stad & Esch met een rooster dat de leerlingen volgen en waarin er van uur tot uur andere lessen gegeven worden.

Er is maar één vrijeschoolleerroute in Meppel en die vind je op Stad & Esch. Dat maakt ons bijzonder.

& altijd op de hoogte

Benieuwd wat onze leerlingen zoal meemaken en wil je een kijkje nemen op de vrijeschoolleerroute? Volg dan ons Instagramaccount om altijd op de hoogte te blijven. Op deze pagina zullen wij de berichtjes ook regelmatig updaten!

Er is maar één vrijeschoolleerroute in Meppel en die vind je op Stad & Esch. Dat maakt ons bijzonder!

Menu