Wij zijn een CultuurProfielSchool, maar wat houdt dat in? 🎨

Op Stad & Esch vinden wij dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (jonge) mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Daarom zijn wij ontzettend trots dat wij ons, samen met ‘slechts’ +/- 50 andere scholen, officieel CultuurProfielSchool mogen noemen!

Dat kunst en cultuur een zeer belangrijke rol spelen in het onderwijs op Stad & Esch is meteen duidelijk als je door onze school loopt. Met de vier kunstvakken dans, theater, muziek en beeldende vorming bruist Stad & Esch van de creativiteit. Leerlingen dansen, schrijven songs, oefenen scènes en maken schilderijen. Er wordt met veel enthousiasme en creativiteit gewerkt in het Hart van Ezinge en het Hart van Diever om het kunst- en cultuuronderwijs zo breed mogelijk aan te bieden.

Creatief denken en samenwerken

Met het onderwijs op Stad & Esch willen we leerlingen optimaal voorbereiden op de 21e eeuw. Dit betekent kennis opdoen en vaardigheden aanleren, maar ook inspelen op een voortdurend veranderende samenleving. Hierbij zijn vaardigheden als creatief denken, presenteren en samenwerken van groot belang. Deze vaardigheden staan centraal in ons kunstonderwijs en willen wij stimuleren door een breed aanbod van creatieve vakken.

We laten de leerlingen kennismaken met de vier verschillende kunstdisciplines (beeldend, dans, muziek en theater) door in de eerste twee leerjaren deze vakken vier uur per week verplicht aan alle leerlingen aan te bieden. Zo kunnen zij hun eigen interesse, talent en passie ontdekken. Ook geeft dit brede kunstaanbod onze leerlingen de mogelijkheid hun creatieve talenten vanuit verschillende disciplines te onderzoeken en ontwikkelen.

Na de kennismaking met verschillende kunstdisciplines in de eerste twee leerjaren, krijgen de leerlingen in het derde leerjaar (met uitzondering van vmbo basis-kader en praktijkonderwijs) de mogelijkheid om zelf te kiezen voor het volgen van kunstonderwijs. Leerlingen vmbo basis-kader kunnen keuzedelen kiezen met een kunstprofiel.

Vmbo tl-leerlingen kunnen in het examenjaar één van de vier kunstvakken kiezen, waarin ze drie uur les krijgen. In de bovenbouw havo en vwo volgen de leerlingen respectievelijk drie of vier uur per week het verplichte vak ckv. Daarnaast kunnen ze een kunstvak als examenvak kiezen.

Kunst, cultuur en creativiteit in de overige vakken
Naast de kunstlessen zijn de leerlingen van Stad & Esch ook in de andere vakken bezig met kunst, cultuur en creativiteit. Creativiteit sijpelt door in alle lessen en is ingebed in de cultuur van de school. Dit gebeurt zowel door de docent (creatieve opdrachten die worden aangeboden in reguliere lessen) als door de leerling (mogelijkheden zien en pakken voor een creatieve verwerking). Dit laatste toont een creatieve focus van onze leerlingen; ze vragen zelf en zien de mogelijkheden om hun reguliere vakken op creatieve manieren te verwerken. Ook passen de docenten van Stad & Esch geregeld kunst en creativiteit toe in hun lessen.

Daarnaast kent Stad & Esch verschillende vakoverstijgende projecten waar kunst, cultuur en creativiteit in naar voren komt.

Culturele activiteiten
Naast onze reguliere lessen bieden we leerlingen kunstzinnige en culturele activiteiten, die invulling geven aan de visie van Stad & Esch. Leerlingen kunnen deelnemen aan masterclasses, workshops en open podia en gaan op bezoek bij musea, voorstellingen en gezelschappen.

Het Hart van …

In Meppel hebben de verschillende deelscholen elk hun eigen deelgebouw, die met elkaar verbonden zijn en samenkomen in het hart van de school: het Hart van Ezinge. Vanuit alle deelgebouwen hebben leerlingen toegang tot het Hart van Ezinge: de plek waar ze kunstonderwijs volgen, uitvoeringen geven, voorstellingen bezoeken en elkaar ontmoeten. Het Hart van Ezinge bruist en verbindt.

Onze deelschool in Diever beschikt over een nieuwe theaterzaal, het Hart van Diever. Hier hebben de creatieve vakken theater, dans en muziek een prachtige werkplek gekregen.

Menu