Stad & Esch Praktijkschool ontvangt subsidie voor arbeidstoeleiding

Voor onze Praktijkschool ontvangt Stad & Esch een subsidiebedrag van circa € 27.500. Deze extra middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) gebruiken we om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt – blijvend – te verbeteren met up-to-date praktijkvakken.

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

       

Menu