De vrijeschoolleerroute gaat definitief van start

De vrijeschool leerroute bij Stad & Esch gaat definitief van start! De zevende klas (eerste leerjaar VO) start in augustus 2023. In deze nieuwe klas zijn nog plaatsen beschikbaar! Onderaan dit bericht staat hoe leerlingen zich kunnen aanmelden. 

De vrijeschool leerroute omvat minimaal de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Binnen de leerroute worden die klas 7 en 8 genoemd. En mogelijk een derde leerjaar (klas 9).

Heterogene klassen

Er zal worden gewerkt met heterogene klassen. In de 7de en 8ste klas, in de eerste twee leerjaren, zitten leerlingen van alle niveaus (theoretische leerweg, havo en vwo) bij elkaar in de klas. Dat heeft veel voordelen. De klas is op die manier een evenwichtiger weerspiegeling van de samenleving. Leerlingen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en vaardigheden blijven minimaal twee jaar bijeen. Zij leren elkaar kennen en waarderen en leren veel van elkaar. De keuze voor een examenniveau wordt uitgesteld tot het 14de of 15de levensjaar. Zo kunnen zij rustig groeien en ontdekken wat ze kunnen en willen.

In die jaren wordt volledig vanuit de vrijeschool-pedagogie en -didactiek gewerkt. Daarna is er voor alle leerlingen een drempelloze aansluiting op de examenprogramma’s op tl-, havo- of vwo-niveau bij Stad & Esch. Leerlingen en ouders kunnen dan eventueel ook voor andere scholen in Meppel en omgeving kiezen.

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Op de vrijeschool leren leerlingen niet alleen voor het diploma (kwalificatie), maar ook voor het leven. Er wordt geleerd vanuit ervaring en door ‘te doen’. Leerlingen leren om te gaan met zichzelf en anderen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan eigen competenties, mogelijkheden en wensen (leren) kennen en de verbinding met de hele wereld om ons heen.

Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een speciale vorm van thematisch onderwijs dat op alle vrijescholen gebruikt wordt: het ‘periodeonderwijs’. Dit houdt in dat leerlingen drie weken achtereen aan hetzelfde thema werken. De klas heeft dan elke dag van de week de eerste twee lesuren periodeonderwijs. Totaal dus 10 uur per week en 30 uur per periode. In die tijd wordt een thema aangeboden dat doorgaans de normale vakkenindeling overstijgt. Er worden geen boeken of methodes gebruikt. De leraar biedt stof aan en begeleid de leerlingen bij leren en onderzoeken. Alle leerlingen maken hier verslagen van in het periodeschrift; ze maken hun eigen lesboeken. Na een periode van drie weken, bijvoorbeeld geschiedenis, volgt dan een volgende periode van drie weken, bijvoorbeeld sterrenkunde of biologie.

In de eerst leerjaren ligt de focus op thema’s als: ontdekkingsreizen, poëzie, culturele antropologie, scheikunde, natuurkunde, biologie en sterrenkunde. Daarnaast zijn er ook periodes Nederlands en wiskunde. In de vaklessen krijgen leerlingen in ieder geval wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, Duits en lichamelijke opvoeding. Er is ook een mentoruur.

Naast deze vakken worden er ook veel praktische en kunstvakken aangeboden. Van houtbewerken en tekenen tot aan drama en van koken en smeden tot aan textiel en koorzang. Er worden ook regelmatig presentaties en voorstellingen gehouden en vanaf het derde jaar jaarlijkse stages.

De mentor of klassenleerkracht op de vrijeschool leerroute geeft veel lessen in de eigen klas. Met name periodelessen. Daarnaast zijn er vakleraren voor een aantal vakken. Er zijn ook elke week mentoruren. De mentor gaat, in ieder geval in de eerste twee leerjaren, met de klas mee. Kortom, de vrijeschool leerroute is een heel breed en gevarieerd programma; om ‘te leren voor het leven’.

Op deze manier zal er in Meppel eigentijds vrijeschoolonderwijs worden aangeboden, met veel aandacht voor kunst, cultuur en natuur en een brede algemene ontwikkeling. Punten die mooi aansluiten bij de missie en visie van Stad & Esch.

Wens gaat in vervulling

Voor ouders en leerlingen van de vrije basisschool De Toermalijn in Meppel gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. Daarnaast is het voor leerlingen en ouders die de vrijeschool nog niet kennen een mooie kans om kennis te maken met het vrijeschoolonderwijs. Want het voortgezet vrijeschoolonderwijs staat open voor leerlingen en ouders van álle gezindten en álle achtergronden. De leerroute is dus bedoeld voor leerlingen van alle basisscholen uit Meppel en omgeving die volgend schooljaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar (2023-2024)

Leerlingen kunnen zich via de eigen basisschool aanmelden voor de vrijeschool leerroute. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.

Kik hier voor de brochure over de vrijeschool leerroute.

Menu