Stad & Esch Praktijkschool ontvangt subsidie voor arbeidstoeleiding

Voor onze Praktijkschool ontvangt Stad & Esch een subsidiebedrag van circa € 15.500. Deze extra middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert de Praktijkschool in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsintegratie van de leerlingen vanaf het derde leerjaar. De aansluiting op de regionale arbeidsmarkt wordt blijvend verbeterd met up-to-date praktijkvakken.

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

       

Menu