Stad & Esch is officieel een Cultuurprofielschool. Daar zijn we trots op! Begin dit jaar ontvingen we het predicaat. 

Stad & Esch is in Meppel én Diever toegelaten tot de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) en ontving daarvoor het predicaat. De VCPS is een vereniging die een bijdrage wil leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs. Cultuurprofielscholen delen de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (jonge) mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Dat zie je niet alleen terug in de kunstvakken, maar in alle vakken, domeinen en/of leergebieden van een Cultuurprofielschool.

Dat kunst en cultuur een zeer belangrijke rol spelen in het onderwijs op Stad & Esch is meteen duidelijk als je door onze school loopt. Met de vier kunstvakken dans, theater, muziek en beeldende vorming bruist Stad & Esch van de creativiteit. Leerlingen dansen, schrijven songs, oefenen scènes en maken schilderijen. Er wordt met veel enthousiasme en creativiteit gewerkt om het kunst en cultuuronderwijs zo breed mogelijk aan te bieden.

Stad & Esch heeft hard gewerkt om aan de eisen tot toelating van de vereniging te voldoen. We hebben een cultuurprofielplan opgesteld waarin wordt beschreven hoe kunst en cultuureducatie in het onderwijs van Stad & Esch zijn verankerd, en wat onze toekomstvisie hierop is. Op donderdag 12 december volgde hierop de visitatie door een visitatiecommissie van de VCPS, die met eigen ogen aanschouwde waar Stad & Esch staat op het gebied van kunst en cultuureducatie. De commissie maakte rondgang door de deelscholen in Meppel en Diever, bezocht lessen en ging in gesprek met medewerkers en leerlingen. Na afloop van deze visitatie hoorden we dat de commissie onder de indruk was van hetgeen we allemaal al doen op het gebied van kunst en cultuur, en dat onze school zou worden voordragen aan de Vereniging CultuurProfielScholen. Inmiddels is dit gebeurd en nu is de toekenning officieel: we zijn toegelaten!

 

Menu