Collegetour: uitdaging voor de doeners

Sinds dit jaar is Stad & Esch in samenwerking met Promes gestart met de Stad & Esch & Promes collegetour, een nieuwe manier om de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te bevorderen.

Het doel van het project is om de leerlingen die gaan instromen in de opleiding vmbo basis via doe-activiteiten ongemerkt bezig te laten zijn met taal en rekenen. Ze duiken bijvoorbeeld de keuken in en gaan aan de slag met een recept waarmee ze moeten rekenen met hoeveelheden, en er zijn doe-activiteiten met lessen sport, theater en muziek.

De leerlingen werken samen of zelfstandig, en ontwikkelen vaardigheden zoals hun probleemoplossend vermogen. De leerlingen leren ook over leskrijgen in het voortgezet onderwijs: ze krijgen te maken met wisselende docenten en wisselende vakken, onder vaste begeleiding van één van de docenten van Stad & Esch. Daarbij leren ze natuurlijk ook de school zelf kennen.

Het project zit nog in een pilotfase. Wekelijks komen er twee groepjes van twaalf leerlingen naar Stad & Esch. Er wordt gekeken naar wat werkt en waar nodig wordt het programma bijgeschaafd. De pilotfase loopt tot het einde van het schooljaar. Stad & Esch wil het graag groter maken; bijvoorbeeld met opdrachten in de labs, of bij vakken als techniek of Mode & design.

De leerlingen die meedoen zijn echte doeners. Ze ervaren met de opdrachten succes en leren zien wat ze goed kunnen. Ze maken plezier en mogen hun passie onderzoeken. Dat maakt collegetour een prachtige uitdaging!

Menu