Stad & Esch krijgt een vrijeschool leerroute

Volgend schooljaar kan het er al zijn: een vrijeschool leerroute binnen het voortgezet onderwijs op Stad & Esch. De initiatiefgroep Bovenbouw Vrijeschool Meppel en de directie en het bestuur van Stad & Esch hebben elkaar hierin namelijk gevonden. Samen hebben zij een plan en een ambitie: binnen Stad & Esch zal, bij voldoende belangstelling, in augustus 2023 een vrijeschool leerroute starten!

De vrijeschool leerroute omvat minimaal de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Binnen de leerroute worden die klas 7 en 8 genoemd. En mogelijk een derde leerjaar (klas 9).

Informatieavond vrijeschool leerroute Stad & Esch

Op de open dag, afgelopen 7 oktober bij Stad & Esch, bleek dat er veel belangstelling was voor de op te richten leerroute. Het was zo’n succes dat al snel duidelijk werd dat er behoefte is aan meer informatie en verdieping. Bij deze nodigen we daarom iedereen uit voor de Informatiebijeenkomst op donderdag 17 november 2022 om 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur op Stad & Esch te Meppel. Tijdens deze avond zullen onder andere Rob van der Meijden en Hanneke van der Steen spreken en is er volop gelegenheid om vragen te stellen. 

Hanneke is geschiedenisdocent op het Parcival College (vrijeschool) Groningen; zij heeft zelf op de Toermalijn in Meppel gezeten en heeft dus haar wortels in Meppel liggen. Bovendien is Hanneke opleidingscoördinator van de Parcivalweg, opleiding voor leraren in het voortgezet vrijeschoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden en moeder van twee kinderen in de eerste klas van de vrijeschool Assen. Rob heeft door de jaren heen diverse functies (o.a. rector) gehad binnen het vrijeschoolonderwijs op verschillende plekken en is betrokken geweest bij vele nieuwe vrijeschool-initiatieven. 

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er nader ingegaan op wat vrijeschoolonderwijs inhoudt en hoe de leerroute binnen Stad & Esch wordt vormgegeven, in het bijzonder de eerste leerjaren, ook wel klas 7, 8 en 9 genoemd. Tevens zal er ingegaan worden op de overgang van basisonderwijs naar voortgezet vrijeschoolonderwijs, oftewel van schoolkind naar puber. En de mogelijkheden qua vervolg na het doorlopen van het vrijeschoolonderwijs zullen ook klinken. Deze avond is vooral ook bedoeld om een goed beeld te krijgen van de praktijk van het vrijeschoolonderwijs. Hoe doe je dat: lesgeven met hart, hoofd en handen? Wat betekent het dat vrijeschoolonderwijs ontwikkelingsonderwijs genoemd wordt? En hoe is het voor leerlingen om zulk onderwijs te ervaren? Voor dit en voor alles dat u altijd al wilde weten over de vrijeschool, maar wat u nog niet kon vragen, kunt u terecht op deze avond. 

Aanmelden kan via initiatief.bovenbouw.meppel@hotmail.com, maar is niet noodzakelijk. U kunt gewoon langskomen. Op de site van de initiatiefgroep is meer informatie beschikbaar en kunt u ook uw belangstelling kenbaar maken door het invullen van de interessepeiling op www.vgvso.nl. Ook verder op deze pagina vindt u nog meer informatie!

Heterogene klassen

Er zal worden gewerkt met heterogene klassen. In de 7de en 8ste klas, in de eerste twee leerjaren, zitten leerlingen van alle niveaus (theoretische leerweg, havo en vwo) bij elkaar in de klas. Dat heeft veel voordelen. De klas is op die manier een evenwichtiger weerspiegeling van de samenleving. Leerlingen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en vaardigheden blijven minimaal twee jaar bijeen. Zij leren elkaar kennen en waarderen en leren veel van elkaar. De keuze voor een examenniveau wordt uitgesteld tot het 14de of 15de levensjaar. Zo kunnen zij rustig groeien en ontdekken wat ze kunnen en willen.

In die jaren wordt volledig vanuit de vrijeschool-pedagogie en -didactiek gewerkt. Daarna is er voor alle leerlingen een drempelloze aansluiting op de examenprogramma’s op tl-, havo- of vwo-niveau bij Stad & Esch. Leerlingen en ouders kunnen dan eventueel ook voor andere scholen in Meppel en omgeving kiezen.

Wens gaat in vervulling

Voor ouders en leerlingen van de vrije basisschool De Toermalijn in Meppel gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. Daarnaast is het voor leerlingen en ouders die de vrijeschool nog niet kennen een mooie kans om kennis te maken met het vrijeschoolonderwijs. Want het voortgezet vrijeschoolonderwijs staat open voor leerlingen en ouders van álle gezindten en álle achtergronden. De leerroute is dus bedoeld voor leerlingen van alle basisscholen uit Meppel en omgeving die volgend schooljaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.

Wat is vrijeschoolonderwijs?

Op de vrijeschool leren leerlingen niet alleen voor het diploma (kwalificatie), maar ook voor het leven. Er wordt geleerd vanuit ervaring en door ‘te doen’. Leerlingen leren om te gaan met zichzelf en anderen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan eigen competenties, mogelijkheden en wensen (leren) kennen en de verbinding met de hele wereld om ons heen.

Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een speciale vorm van thematisch onderwijs dat op alle vrijescholen gebruikt wordt: het ‘periodeonderwijs’. Dit houdt in dat leerlingen drie weken achtereen aan hetzelfde thema werken. De klas heeft dan elke dag van de week de eerste twee lesuren periodeonderwijs. Totaal dus 10 uur per week en 30 uur per periode. In die tijd wordt een thema aangeboden dat doorgaans de normale vakkenindeling overstijgt. Er worden geen boeken of methodes gebruikt. De leraar biedt stof aan en begeleid de leerlingen bij leren en onderzoeken. Alle leerlingen maken hier verslagen van in het periodeschrift; ze maken hun eigen lesboeken. Na een periode van drie weken, bijvoorbeeld geschiedenis, volgt dan een volgende periode van drie weken, bijvoorbeeld sterrenkunde of biologie.

In de eerst leerjaren ligt de focus op thema’s als: ontdekkingsreizen, poëzie, culturele antropologie, scheikunde, natuurkunde, biologie en sterrenkunde. Daarnaast zijn er ook periodes Nederlands en wiskunde. In de vaklessen krijgen leerlingen in ieder geval wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, Duits en lichamelijke opvoeding. Er is ook een mentoruur.

Naast deze vakken worden er ook veel praktische en kunstvakken aangeboden. Van houtbewerken en tekenen tot aan drama en van koken en smeden tot aan textiel en koorzang. Er worden ook regelmatig presentaties en voorstellingen gehouden en vanaf het derde jaar jaarlijkse stages.

De mentor of klassenleerkracht op de vrijeschool leerroute geeft veel lessen in de eigen klas. Met name periodelessen. Daarnaast zijn er vakleraren voor een aantal vakken. Er zijn ook elke week mentoruren. De mentor gaat, in ieder geval in de eerste twee leerjaren, met de klas mee. Kortom, de vrijeschool leerroute is een heel breed en gevarieerd programma; om ‘te leren voor het leven’.

Op deze manier zal er in Meppel eigentijds vrijeschoolonderwijs worden aangeboden, met veel aandacht voor kunst, cultuur en natuur en een brede algemene ontwikkeling. Punten die mooi aansluiten bij de missie en visie van Stad & Esch.

Menu