Informatie over onze coronamaatregelen

Onze maatregelen omtrent corona

Wij zijn ontzettend blij dat wij onze deuren weer hebben mogen openen, maar om een uitbraak van het coronavirus te voorkomen of te beperken verzoeken wij iedereen om zich aan onze coronamaatregelen te houden.

Essentieel blijven de volgende vier uitgangspunten:

  • Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste gezondheidsklachten thuis! Bijvoorbeeld neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid. Ook als iemand uit het huishouden 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis. Een medewerker of leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
  • Belangrijk: Houd afstand tot medewerkers!  1,5 meter, bij ons is dat één stip. Dit geldt ook voor medewerkers onderling.
  • Belangrijk: Hygiëne! Binnen school geldt voor iedereen een aantal belangrijke hygiënemaatregelen.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht! Bij binnenkomst en bij leswisselingen, tijdens pauzes en bij de (beroepsgerichte) praktijkvakken.

Daarnaast werken wij nog steeds in subgroepen met aangepaste aanvangs- en schooltijden. Hierover zijn leerlingen en ouders/verzorgers geïnformeerd.

Zelftesten

Na de meivakantie worden er op Stad & Esch zelftesten ingezet. Met een zelftest kunnen leerlingen en medewerkers snel zien of zij besmet zijn met het coronavirus, zodat een uitbraak kan worden voorkomen of beperkt. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn hierover intern geïnformeerd.

Coronaprocotol

Stad & Esch heeft in het coronaprotocol beschreven welke maatregelen van toepassing (kunnen) zijn bij de verschillende risiconiveaus. Mocht onze veiligheidsregio onverhoopt in risiconiveau 4 belanden, dan staan er in het document een aantal scenario’s beschreven waar we uit kunnen kiezen om ervoor te zorgen dat onze school verantwoord open kan blijven voor onze leerlingen.

Testen

Laat uw kind(eren) bij klachten altijd testen. Is de test negatief, dan mag uw kind weer naar school, nadat de uitslag aan de leerlingcoördinator is doorgegeven. Een afspraak maken kan via deze link.

CoronaMelder

Wij vragen alle medewerkers en leerlingen om de CoronaMelder te installeren.

Onderwijs online

Het spreekt voor zich dat Stad & Esch als digitale school al haar digitale mogelijkheden in zal zetten.
Leerlingen en docenten met lichte gezondheidsklachten die thuis moeten blijven, hebben wel de mogelijkheid om online onderwijs te volgen via Zoom. Ouders hoeven hun kinderen niet ziek te melden, maar zij melden dat hun kind online onderwijs volgt. In Magister wordt dit weergegeven met de code OO (onderwijs online). De leerlingen kunnen inloggen met hun Stad & Esch mailadres en ontvangen per mail en/of via Magister een meeting-ID van de docenten waarmee Zoom kan worden geopend.
Lees hier hoe online onderwijs zichtbaar is in het lesrooster.

Op onze schoolwiki vindt u alle actuele informatie over onze maatregelen naar aanleiding van het coronavirus.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via de mail of (voor ouders en leerlingen) via de Stad & Esch app.

Menu