Maatregelen coronavirus

Stad & Esch heeft zich voorbereid op een sluiting van de school in verband met het Coronavirus en hoe we onder die uitzonderlijke omstandigheid de continuïteit van het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen verzorgen. Het spreekt voor zich dat Stad & Esch als digitale school al haar digitale mogelijkheden hiervoor zal inzetten.

Omdat de overheid heeft besloten om alle scholen te sluiten, zijn we per 16 maart gestart met online-digitaal lesgeven. We hebben onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) per brief geïnformeerd wat dit inhoudt en hoe we dit gaan aanpakken.

Op onze schoolwiki vindt u actuele informatie over onze maatregelen n.a.v. het coronavirus.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via de mail of (voor ouders en leerlingen) via de Stad & Esch app.

Menu