Het samenwerkingsverband van alle vo-scholen in Meppel beschikt over een reboundvoorziening. Deze voorziening is gevestigd op het Onderwijspark bij Stad & Esch. Via het zorgteam kan een leerling van wie het gedrag als problematisch ervaren wordt, bij de rebound worden aangemeld. De leerling verblijft er een aantal weken, waar hij de kans krijgt om te werken aan zijn gedrag. Het doel van het verblijf in de rebound is dat de leerling binnen een bepaalde termijn zijn schoolloopbaan weer in zijn eigen klas kan voortzetten.  De zorgcoördinator voor alle locaties van Stad & Esch: Petra Mulders, pmulders@stadenesch.nl

  • imageDe schoolarts & schoolverpleegkundige
  • imageGymnasium & vwo+ & vwo